Din Køreskole v. Lasse Henriksen

Nyttige links for elever

Denne side indeholder råd, nyttige links og info om kørekort til 17-årige. Jeg har lavet en liste med praktisk stof til køreprøven, den finder du her.

Liste med links

Sikkertrafik har en masse informationer omkring sikkerhed i trafikken, samt beregning af bødestørrelser, regler for klip og trailerkørsel). Læs mere her!

Samtykkeerklæring til kørekortansøgere, der er under 18 år, findes på linket nedenunder:

Samtykkeerklæring

Ledsagerblanket til 17- årige, findes på linket nedenunder:

Ledsagerblanket

Beregner, om du behøver trailer kørekort på linket nedenunnder:

http://www.hænger.dk/

Info om kørekort til 17-årige:

https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige