Liste over links:

  • Praktisk stof til køreprøven kan hentes her.
  • Sikkertrafik.dk (Mulighed for at beregne en bødes størrelse samt regler for klip/trailer)