Denne side indeholder råd, nyttige links og kørekort til 17-årige.

Nyttige links

Liste over dokumenter:

Liste over links:

  • Politiet har en masse nyttige informationer omkring kørekortet. Læs mere her!
  • Sikkertrafik har en masse informationer omkring sikkerhed i trafikken, samt beregning af bødestørrelser, regler for klip og trailerkørsel). Læs mere her!

Samtykkeerklæring til kørekortansøgere, der er under 18 år, findes på linket nedenunder:

Samtykkeerklæring

Ledsagerblanket til 17- årige, findes på linket nedenunder:

Ledsagerblanket

Beregner, om du behøver trailer kørekort på linket nedenunnder:

http://www.hænger.dk/

Info om kørekort til 17-årige:

https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige